Kafispolgama - Keluarga Alumni Fisipol - Universitas Gadjah Mada

PHOTO ALBUM » Detail

under re-construction


. . .


nyuwun sewu, niki wau dhahar nopo kemawon? badhe pun etang.....